Bulimi

Bulimi kallar man ett syndrom där den drabbade lider av ångest och inte förmår att stå emot en impuls att hetsäta och sedan göra sig av med det. Många, men långt ifrån alla, har tidigare försökt bemästra sina känslor genom självsvält. Drivkraften är så stark att det är ytterst svårt att stå emot den med enbart viljekraft. Det man behöver är en djupare förståelse av den hets som driver på så att de dilemman som ligger i botten kan upplösas.

Precis som när det gäller anorexi har forskningen inte funnit några orsaker som kan förklara. Men med en s.k. ”fenomenologisk” samtalsmodell, eller s.k. kognitiv terapi av tredje graden, kan man komma fram till en förståelse av komplexiteten så att hetsen lugnar ner sig och man blir fri från attackerna.

Se under menyn ”Terapiformer”.