Tjejernas tankar

I mitt mottagningsrum hänger en stor anslagstavla med hälsningar från många av dem som gått här och på olika sätt givit uttryck för en tacksamhet över att vara fri från sin ätstörning.

Om du klickar på bilden ovan kan du se att det handlar om symboler för att bli sedd för den man verkligen är, att ha fått berätta om sitt liv, sina drömmar och sina tankar bakom symtomet. Det handlar om kärlek, gemenskap, trygghet, tacksamhet och om att finna sig själv som kommer till uttryck i den fula ankungen som säger ”var glad här kommer jag”!