Anorexi

Anorexi är ett svårbegripligt fenomen. Kan man finna svar på frågan varför någon äter för lite?  På Google får man över 2,5 miljoner träffar om man söker på orsaker! Så många undrar men ingen har svaret. Min slutsats efter 30 år av djupgående terapier med anorexidrabbade är att det handlar om en ”hunger av ett annat slag” som behöver sin näring lika väl som kroppen.

Förutom svälten visar bilden att man sitter fast, är fången. Flickan har fotboja så hon kan inte ta sig fram i världen, handfängsel så hon inte kan ta sig för någonting och dessutom en hopsydd mun så hon inte kan göra sin röst hörd. Jag frågade flickan som målat denna bild om munnen var hopsydd för att hon inte fick prata eller inte fick äta och hon sa att det var nog egentligen samma sak, gick inte att skilja på.

Det är fråga om längtan att komma till sin rätt och ta sin plats i världen. De som drabbas är ofta mycket inkännande och begåvade människor som vill mycket. Samtidig är de till sitt väsen ödmjuka och har svårt att ta plats. Min slutsats är att det är svårt för en ödmjuk människa att vara begåvad: två oförenliga krafter sliter i en – en som vill riktas utåt och en som håller tillbaka. Det bildas ett negativitetssyndrom som ständigt verkar bekräftas (Peggy Claude-Pierre) Resultatet blir en självbild som inte ger en någon rättvisa, men i själva verket döljer sig en oerhört vacker själ bakom denna bild. Det är sitt vackra själv man hungrar efter!

Se under menyn ”Terapiformer”.