Ätstörningar

Ätstörningar är ett uttryck för ett mycket allvarligt dilemma som man inte tycker sig se någon annan lösning på än att svälta sig själv, Anorexi. Det kan också handla om en inre hets eller ett spänningstillstånd man inte kan koppla av ifrån utan äter stora mängder mat och sedan försöker bli av med på olika sätt, Bulimi. En av mina flickor sa att egentligen borde man tala om ”kärlekssvält” och ”hetskänslor” hellre än självsvält och hetsätning.

Bilden som målats av en av mina flickor representerar den vanliga motstridigheten inom en när man hamnat i en ätstörning. Man kastas mellan två ytterligheter där det antingen känns alldelses förfärligt och är omöjligt att klara sig, eller att man uppfattar att allt är OK om man bara skärper sig och tar kontroll – även fast det ju inte riktigt går.

Paradoxen det handlar om är en stark och uthållig vilja att fortsätta leva fast man inte vågar ta till sig tillräckligt med livsmedel. Alla förstår att det är en lösning man inte kan hålla fast vid och samtidigt vet man ingen annan flykt undan något som blivit för svårt att hantera på annat sätt.

Du kan läsa mer om detta under menyn ”Föreläsningar”.