Terapiformer

FAMILJETERAPI är den behandlingsform jag arbetat med under hela min verksamhet med svåra fall av ätstörningar, bland annat på uppdrag av och remisser från landstingen i hela Sverige. I min forskning framkommer det att många är nöjda med flexibiliteten – att man kan komma till mig i de konstellationer som stämmer för tillfället eller med ens unika behov. Därför blir det ofta en form av relationell terapi som också har inslag av dialektisk, existentiell och mindfulnessbaserad inriktning (se menyn här intill).

Det finns numera evidens för att familjeterapi är den mest verksamma terapiformen när det gäller ätstörningar. Detta enligt David Clinton (Kunskapscentrum för ätstörningar), legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker och docent vid Karolinska institutet.