Om mig

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har arbetat med familjeterapi under hela min verksamhet med svåra fall av ätstörningar, bland annat på uppdrag av och remisser från landstingen i hela Sverige.

I över 30 års tid har jag framgångsrikt tagit emot drabbade flickor och deras familjer för behandling av de psykologiska aspekterna i ätstörningen som negativ självbild, osäkerhet i relation och inre tomhetskänslor.

Jag har under mina över 30 verksamma år även skrivit en hel del artiklar som är baserade på min praktiska erfarenhet av att jobba med ätstörningar samt min forskning. Välkommen att ta del av mina tankar, min syn!