Varför?

Om man googlar på orsaker till ätstörningar får man upp 2,500 000 träffar! Det är alltså många som försöker få ett svar, men frågan är ännu inte besvarad med någon säkerställd evidens. Däremot finns det alltid en anledning och den är unik för var och en. Den mest omedelbara anledningen finns i förbudet eller ångesten för att äta och gå upp i vikt, ibland symboliserat av någon styrande kraft eller ett ”monster”.

Hon som visade upp sin befallande kraft genom denna bild sa att nu när hon blivit bra kunde hon inte längre få fram dynamiken i ögonen som varit så tvingande. Men jag tycker att den ändå går att känna – eller hur?  Den mer generella anledningen behöver vi förstå mest genom att se gemensamma drag hos dem som drabbas: bland annat handlar det om flickor med en rik uppsättning av goda egenskaper och begåvning som vill komma till sin rätt, men som kan vara svårt att få syn på eller tro på. Det handlar också om att flickorna är inkännande, empatiska, ansvarskännande och med stark känsla för rättvisa och kärlek i relation till andra. Vidare är de intelligenta och dessutom begåvade på flera olika sätt, ofta konstnärligt. Hur det är kopplat till att man inte kan eller får äta kan du läsa mer om under menyn ”Föredrag”.