Andra beroenden

Denna bild ger en tydlig beskrivning av den dubbelhet man upplever i sitt inre dilemma. Många målar sig så kluven i en fri(sk) del som har ”hjärtat på rätta stället” och en tro på ljuset, solen som symbol för källa till liv, kärleken till djuren, de vackra blommorna – och samtidigt en förtvivlad del som har ett svart hål i stället för hjärta och som drabbbats av himmelens vrede, stor sorg och självdestruktivt beteende. Det är inte ovanligt att man hamnar i olika försök att lösa sina konflikterande känslor. Hit räknar jag självskador och alkohol eller droger. I botten ligger samma längtan efter att kunna bli ”fri och lycklig” och det är viktigt att fortsätta hålla fokus på sin önskan och vilja att komma loss från det som håller en kvar i en negativ självbild. När man förstår sitt värde och kan utforma sitt liv i frihet kommer alla symtom att bli överflödiga.