Fri & lycklig

När det som plågat en hamnar bakom lås och bom – d.v.s. hindras från att ha inflytande över ens sinnesstämning blir man fri att ta emot både kärlek och glass! Solen står i centrum i en ”heliocentrisk världsbild” där allt kan växa.

Båten ligger och väntar att ta en med ut på det okändas hav och det är möjligt att våga sig ut på det!