Mindfullness

Mindfulness handlar om att leva mer närvarande i nuet, och se saker och ting som de är. Det handlar om att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Det är inte en metod, utan snarare handlar det om ett förhållningssätt som följer med människor på livets olika arenor. Mindfulness börjar med att terapeuten själv är där i ett icke-dömande förhållningssätt och genom sin person kan förmedla den närvaro och frid som man önskar att klienten ska uppnå.