DBT

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en tredje generationens KBT. Den dialektiska inriktningen löser upp låsta lägen genom medveten närvaro, hantera relationer, reglera känslor och att stå ut när det är svårt. Den som hamnat i en ätstörning har fastnat i en paradox där man inte ser någon tredje väg. I ett sådant fastlåst läge tycker man sig bara se allt som omöjligt, man tycker man är fel och vad man än gör så tycks det bara bli än mer fel. I ett sådant läge av antingen-eller ser man inte sina fria val. Men i det dialektiska utforskandet finner man ibland att det kan vara både-och, men ännu viktigare – man kan komma ur hela dilemmat, i ett läge där det är varken-eller utan helt nytt, möjligt och fritt.

Den typ av familjeterapi som jag alltid bedrivit på Anorexiamottagningen är just av den sortens dialektisk behandling av paradoxer (enligt den s.k.Milanometoden).