Familjeterapi

Familjeterapins styrka är att den tar vara på de helande resurser som finns i ens naturliga relationer. Kärleken är den mest verksamma kraft vi har och när man frigör den i dialog kan den ”övervinna allt”. När man har levt med en ätstörning i familjen en tid har alla relationer blivit påverkade av det på olika sätt. Det är stor risk för missförstånd och annat som gör ont. Många tror att de har skuld eller känner sig maktlösa inför sin dotter som mår dåligt. Flickor tar föräldrars oro som misstro. När man får en chans att reda ut missförstånd tillsammans och tala om hur det verkligen är kommer man varandra nära igen och tillsammans kan man få syn på nya möjligheter. Föräldrar kan också hjälpa till att bära hoppet och vara ett stöd mellan samtalen. Det finns evidens för att s.k. ”dropouts” är mycket mindre än när man går själv. Och då finns det ju större chans att stanna tills hjälpen verkar.