4:e generationens KBT

Människor fokuserar ofta på det svåra innehållet i sina problem. Det är tendensen att ta in dessa erfarenheter bokstavligt och sedan brottas mot dem som är det största problemet… Den kognitiva terapin har fokus på tankestrukturer och på den funktion som negativa tankestrukturer leder till. Terapier som bygger på acceptans kallas för fjärde generationens beteendeterapier. Accepterandeterapier bygger på förändring av förhållandet till upplevelser, tankar och känslor, så att man kan gå vidare mot de mål man själv finner värdefulla, den väg som tankarna och känslorna tidigare har förhindrat en att gå.

Lösningen på lidandet är att flytta fokus till det som sker här och nu och öka acceptansen för detta i stället för att hålla fast vid det som hänt tidigare och inte går att göra ogjort. Nyckelbegreppen är medveten närvaro, acceptans, avladdning och överlämnande.