Sep 2009,Danmark

21-22/9 föreläste jag på utbildningsdagarna på hospitalet i Århus, Danmark. Tema: ”Familjebehandling vid ätstörning.”