Mars 2011, Stockholm

24 mars 2011 kl. 13-16 utbildar jag för Confex vård- och skolpersonal i temat ”Självdestuktivt beteende bland barn och unga.”