Måste man vilja – en fråga om motivation

Frågan är om motivation hänger nära samman med frågan ovan. Man kan inte våga tro på det omöjliga så länge man inte känner sig förstådd.

På väggen i mitt mottagningsrum hänger den här bilden som symboliserar de tre möjliga riktningar situationen kan ta. Ingen har hittills sagt att hon vill vara kvar i mitten. Då finns två möjliga utfall kvar. Många säger att det bliiiiiiir nog åt vänster. När man frågar varför hon tänker så kommer svaret ”för det andra går ju inte!” Då utforskar jag ”om det vore möjligt så kanske det skulle vara att föredra”. ”Ja men det gåååår ju inte”. ”Aha men om det gick så skulle det vara bättre?”  Man måste inte vara motiverad för att det ska gå men vi kan tillsammans utbyta tankar kring nya möjligheter.