Min bakgrund

Sedan tre decennier har jag haft ett utbyte med kollegor inom det internationella nätverk som bildats kring den s.k. Milanomodellen. Forskarna vid familjeterapiinstitutet i Milano var pionjärer inom systemisk behandling i samband med allvarlig anorexi. Inom nätverket har vi regelbundet presenterat vår forskning vid internationella konferenser för gemensam metodutveckling. Senaste framträdande i Paris oktober 2010.

Här i Sverige blev jag inviterad av dr Kerstin Laurén vid Danderyds sjukhus att behandla familjer som hon förmedlade, och senare blev jag inbjuden av hennes kollegor att medverka vid ett större samforskningsprojekt i regi av Kunskapscentrum för ätstörningar.

Under hela denna tid har jag drivit min egen verksamhet Anorexiamottagningen Mia Andersson där ett stort antal unga flickor som trott sig vara ”hopplösa fall” lyckats komma loss ur ätstörningens grepp. Jag har också anlitats som utbildare och handledare vid olika sjukhus i landet i deras uppbyggnad av ätstörningsteam.